Aleksandra Maciejewska- lekarz stomatolog

Aleksandra Maciejewska - lekarz stomatolog

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 2006 r. a następnie odbyła roczny staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum Stomatologii przy ul Nowy Zjazd 1. Zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci. Ukończyła ponad 50 kursów i szkoleń z dziedziny ortodoncji, prowadzonych przez najznamienitszych wykładowców z całego świata.
Od roku jest również certyfikowanym lekarzem INVISALIGN, nowoczesnej metody leczenia ortodontycznego z użyciem przezroczystych nakładek. Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, a od 2008 r. pełni funkcję sekretarza Warszawskiego Regionalnego Koła PTO. Była członkiem komitetów organizacyjnych 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, oraz 90 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.