magdalena_dragan

Magdalena Dragan - dr nauk medycznych

Ukończyła studia na wydziale stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w 2003. W 2012 ukończyła 4- letnie studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Warszawie, tematem jej pracy doktorskiej są Patologiczne migracje zębów.
Autorka i współautorka ponad 20 publikacji w naukowych czasopismach stomatologicznych w kraju i zagranicą , w tym w European Journal of Orthodontics oraz wielu doniesień naukowych w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i aktywnym członkiem European Orthodontic Society( Subscriber Number: 81421397).
Swoją wiedzę systematycznie podnosi biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach.
W pracy kliniczej zajmuje się kompleksowym leczeniem dorosłych pacjentów z uwzględnieniem leczenia ortodontycznego i periodontologicznego oraz leczeniem ortodontycznym dzieci. W osiągnięciu jak najlepszych efektów leczenia wykorzystuje innowacyjne metody, w tym mikroimplanty i aparaty samoligaturujące.